Samling: Veggpryd

"Veggpryd" er fra gammelt av et begrep som ironisk ble brukt om de kvinnene som ikke ble bedt opp til dans, og derfor ble sittende langs veggen av festlokalet. Jeg hat tatt begrepet tilbake, og hos Pryd betyr det rett og slett noe fint å henge på veggen.